Banner

Clubkampioenschap TUSK 2021-2022: de "ene" serie

8 Oktober 2021
Wit Zwart Resultaat
Artur bye  
Luc Rob  
Oscar Ilse  
Pepijn Teun  
Lander Andreas  

22 Oktober 2021
Wit Zwart Resultaat
bye Andreas  
Teun Lander  
Ilse Pepijn  
Rob Oscar  
Artur Luc  

5 November 2021
Wit Zwart Resultaat
bye Teun  
Ilse Andreas  
Rob Lander  
Artur Pepijn  
Luc Oscar  

19 November 2021
Wit Zwart Resultaat
Oscar bye  
Pepijn Luc  
Lander Artur  
Andreas Rob  
Teun Ilse  

3 December 2021
Wit Zwart Resultaat
bye Ilse  
Rob Teun  
Artur Andreas  
Luc Lander  
Oscar Pepijn  

17 December 2021
Wit Zwart Resultaat
Luc bye  
Oscar Artur  
Pepijn Rob  
Lander Ilse  
Andreas Teun  

7 Januari 2022
Wit Zwart Resultaat
Pepijn bye  
Lander Oscar  
Andreas Luc  
Teun Artur  
Ilse Rob  

21 Januari 2022
Wit Zwart Resultaat
bye Rob  
Artur Ilse  
Luc Teun  
Oscar Andreas  
Pepijn Lander  

4 Februari 2022
Wit Zwart Resultaat
Lander bye  
Andreas Pepijn  
Teun Oscar  
Ilse Luc  
Rob Artur  

Clubkampioenschap TUSK 2021-2022: de "andere" serie

8 Oktober 2021
Wit Zwart Resultaat
Eddy Hervano  
Bavo Peter  
Fedor Victor  
Andries Mathijs  
Dusty Bram  

22 Oktober 2021
Wit Zwart Resultaat
Hervano Bram  
Mathijs Dusty  
Victor Andries  
Peter Fedor  
Eddy Bavo  

5 November 2021
Wit Zwart Resultaat
Hervano Mathijs  
Victor Bram  
Peter Dusty  
Eddy Andries  
Bavo Fedor  

19 November 2021
Wit Zwart Resultaat
Fedor Hervano  
Andries Bavo  
Dusty Eddy  
Bram Peter  
Mathijs Victor  

3 December 2021
Wit Zwart Resultaat
Hervano Victor  
Peter Mathijs  
Eddy Bram  
Bavo Dusty  
Fedor Andries  

17 December 2021
Wit Zwart Resultaat
Bavo Hervano  
Fedor Eddy  
Andries Peter  
Dusty Victor  
Bram Mathijs  

7 Januari 2022
Wit Zwart Resultaat
Andries Hervano  
Dusty Fedor  
Bram Bavo  
Mathijs Eddy  
Victor Peter  

21 Januari 2022
Wit Zwart Resultaat
Hervano Peter  
Eddy Victor  
Bavo Mathijs  
Fedor Bram  
Andries Dusty  

4 Februari 2022
Wit Zwart Resultaat
Dusty Hervano  
Bram Andries  
Mathijs Fedor  
Victor Bavo  
Peter Eddy  
Banner