(1) Pelkmans,Floris - Vanlerberghe,Eddy
TUSK Thema Tornooi 2009, 20.03.2009
[Vanlerberghe, Eddy]1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6
Tot hier de verplichte zetten van de avond

4.Lg5
niet meteen de meest agressieve voortzetting [4.f4!? gaat door voor meest agressieve variant voor wit: plan is na lange rokade de zwarte koningsstelling overhoop te lopen met de pionnen en zware stukken]

4...Lg7 5.Pf3 0-0 6.h3?!
tijdverlies: het is de bedoeling van zwart om veld d5 in handen te krijgen (typisch voor Siciliaanse draak) en dat kan door oa Le6 [6.Dd2!? met de bedoeling na Lh6 de sterke zwarte loper af te ruilen waarna de zwarte pionnenstelling rond de koning wat tochtig wordt; 6.Lc4!? houdt druk op het centrum en met name veld d5]

6...c5
zwart speelt graag de Siciliaanse draak tegen e4, dus deze zet lag in de lijn der verwachtingen: net als in de draak wil zwart op de damevleugel met de pionnen oprukken [tijdverlies: het is de bedoeling van zwart om veld d5 in handen te krijgen (typisch voor Siciliaanse draak) en dat kan door oa Le6 6...Pa6!? in sommige varianten van de Pirc speelt zwart deze zet om c5 voor te bereiden]

7.Lc4
logische zet [zwart speelt graag de Siciliaanse draak tegen e4, dus deze zet lag in de lijn der verwachtingen: net als in de draak wil zwart op de damevleugel met de pionnen oprukken 7.dxc5 Da5 8.cxd6 exd6 9.Dxd6 (9.Dd3 Pxe4 10.Dxe4 Lxc3+ 11.bxc3 Dxc3+ 12.Ld2 Dxa1+ is ook niet goed voor wit) 9...Pxe4 en wit heeft problemen]

7...cxd4
brengt een Siciliaanse draak op het bord, wat zwarts bedoeling was

8.Dxd4
beetje ongewoon: de dame kan makkelijk een doelwit worden

8...Pc6
"getelefoneerde zet"

9.De3 a6?!
ook niet direct het meest actieve spel [9...Ld7!? met bedoeling torens op de c-lijn te brengen]

10.0-0 b5 11.Ld5?!
geeft vrijwillig het loperpaar op, maar na Lb3 en Pa5 zou dat ook gebeurd zijn

11...Pxd5
praktisch verplicht wegens penning van Pc6

12.Pxd5
en plots zit zwart toch met problemen: pion e7 kan niet gespeeld worden en staat zwaar aangevallen [praktisch verplicht wegens penning van Pc6 12.exd5 Pe5 stelt niet meteen zware problemen voor zwart]

12...Te8
bijkomend voordeel van deze zet is dat wit nu de zwartveldige lopers niet kan afruilen na Lh6 wegens Lh8 (loper staat niet langer gepend op g7 want de toren is weg van f8)

13.Lh6?
nu te laat dus om ruil te forceren en geeft bovendien een pion gratis weg

13...Lxb2 14.Tab1 Lh8
zeker niet naar g7 wegens loper ruil

15.Lg5 Le6
thematisch: dekt veld d5 en maakt plaats voor een toren op c8

16.Pc3 Da5
voert de druk op en maakt de achterste rij vrij voor beide torens

17.Pe2
pion a2 was niet meer te redden

17...Lxa2?!
beetje speculatief gespeeld met de bedoeling dat de witte toren naar c1 of zo zou terugtrekken, maar zeker niet naar a1 wegens dreigend kwaliteitsverlies [pion a2 was niet meer te redden 17...Dxa2!? lijkt toch veiliger voor zwart: wint eenvoudig een tweede pion zonder dat er nog veel materiaal geruild wordt]

18.Ta1!?
vraag is of wit gezien had wat er gaat gebeuren, maar uiteindelijk lijkt dit toch de beste voortzetting voor wit [beetje speculatief gespeeld met de bedoeling dat de witte toren naar c1 of zo zou terugtrekken, maar zeker niet naar a1 wegens dreigend kwaliteitsverlies 18.Tbd1?! Lc4 en zwart kan probleemloos nog een stuk ruilen omdat Pe2 niet kan spelen (met de twee pluspionnen een goede strategie voor zwart)]

18...Lxa1 19.Txa1 Da4
La2 gaat er onherroepelijk af en zwart wil voor de twee lopers zoveel mogelijk pionnen snoepen

20.Pc3 Dxc2 21.Txa2 Db3
tot daar had zwart uitgerekend vooraleer op a2 de pion te slaan: zwart heeft een toren en drie pionnen voor twee lichte stukken, dus twee pionnen meer dan nodig voor materieel evenwicht

22.Ta1
[tot daar had zwart uitgerekend vooraleer op a2 de pion te slaan: zwart heeft een toren en drie pionnen voor twee lichte stukken, dus twee pionnen meer dan nodig voor materieel evenwicht 22.Pd2 Db4 23.Pd5 Dc5 en de zwarte dame ontsnapt]

22...b4?
overziet de vorkjes die het witte paard dreigt na Pd5 [22...e6!? 23.Pd5 (23.Pd2 ) 23...Dxe3 24.Pf6+ Kg7 (24...Kh8 25.Lxe3 Tec8 ) 25.Pxe8+ Kf8 26.Lxe3 Kxe8 en plots is de materiaal balans weer in evenwicht]

23.Pd5 Dxe3 24.Lxe3 a5
gespeeld na lang nadenken: bedoeling is van met de verbonden a+b pionnen dusdanige dreigingen te creeren dat wit uiteindelijk toch een stuk moet teruggeven [24...Ted8 25.Lb6 Tdb8 26.Pc7 Txb6 27.Pxa8 Tb8 28.Txa6 b3 29.Pd2 b2 30.Txc6 b1D+ 31.Pxb1 Txb1+ 32.Kh2 Ta1 33.Pc7 en wit wint (33.Pb6?! Ta6 pent Pb6) ]

25.Pc7 Tec8
bedoeling is van op a8 in ieder geval een toren te houden

26.Pxa8 Txa8 27.Pd4 Pe5
zwart gaat ruil uit de weg want anders zouden de pionnen geen kans meer maken op promotie

28.Ld2 Pc4??
[28...Pd3 is beter]

29.Le1?
[29.Lxb4!! wint op slag een pion en de partij (de loper mag niet geslagen worden wegens Txa8+ en torenverlies) en de overgebleven pion op de a-lijn gaat er vroeg of laat toch wel aan: wit wint na deze zet]

29...Pa3 30.Pc6 Pc2 31.Tc1
[31.Pxe7+? kost een stuk 31...Kf8 32.Pd5 (32.Tc1 Pxe1 33.Txe1 (33.Tc8+ Txc8 34.Pxc8 b3 en promoveert) 33...Kxe7 ) 32...Pxa1 wint voor zwart]

31...Pxe1
zonder die loper heeft wit het een stuk moeilijker om nog voldoende sterke druk op de zwarte vrijpionnen uit te oefenen

32.Txe1 Kf8
dekt pion e7

33.Ta1 b3
zwarts bedoeling is uiteindelijk a+b pionnen tegen het paard te ruilen, waarna een eindspel overblijft waarin zwart een pion meer heeft maar waar wit toch remise kansen houdt

34.Txa5??
beslist de partij op slag [zwarts bedoeling is uiteindelijk a+b pionnen tegen het paard te ruilen, waarna een eindspel overblijft waarin zwart een pion meer heeft maar waar wit toch remise kansen houdt 34.Pxa5 b2! 35.Tb1 Txa5 36.Txb2 zwart heeft doel bereikt, maar of dit eindspel te winnen is valt nog te bezien (alle pionnen staan op dezelfde vleugel); zwarts bedoeling is uiteindelijk a+b pionnen tegen het paard te ruilen, waarna een eindspel overblijft waarin zwart een pion meer heeft maar waar wit toch remise kansen houdt 34.Pb4 b2 35.Tb1 axb4 36.Txb2 Tb8 en zwart wint]

34...Txa5 35.Pxa5 b2
game over: de pion promoveert tot dame op de volgende zet 0-1