(1) Demont,Yves - Vanlerberghe,Eddy
TUSK Thematornooi 2009 (2), 13.02.2009
[Vanlerberghe, Eddy]1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4
Tot hier het verplichte nummer van de avond

4.e3
volgens Yves de beste voortzetting, maar op het internet zijn iets meer partijen met Dc2 terug te vinden

4...b6
zou geen echte verrassing mogen geweest zijn omdat de zwartspeler dikwijls met deze zet opent en zijn zoektocht op het 'net heeft eigenaardig genoeg een hogere score voor zwart gevonden in deze varianten tov de meer gangbare: heeft waarschijnlijk meer te maken met enerzijds het verrassingseffect en anderzijds dat in de gevonden partijen de zwartspeler meestal een veel hogere klassering had dan de witspeler

5.Ld3 Lb7 6.Pge2?!
deze zet heb ik niet teruggevonden op het 'net: hij nodigt in ieder geval uit tot drastische actie op de koningsvleugel... [6.Pf3!? deze zet komt wel voor in de theorie]

6...0-0
leidt in ieder geval tot rustiger stellingen dan nemen op g2 [deze zet heb ik niet teruggevonden op het 'net: hij nodigt in ieder geval uit tot drastische actie op de koningsvleugel... 6...Lxg2?! op het scherp van de snede maar is om een aantal redenen niet gespeeld, waarvan niet in de laatste plaats dat de zwartspeler bang was in een voorbereid valletje te lopen 7.Tg1 Lb7 8.Txg7 Pe4 9.Tg1 (9.Lxe4 Lxe4 dreigt kwaliteitswinst na Lg6 (toren opgesloten op g7) 10.Tg1 Dh4 11.Ld2 Lg6 wit kan enkel nog langs de damevleugel rokeren en hier staat de loper dan actiever dan op b7 12.Db3 Pc6 13.Pg3 Dxh2 14.Th1 Dg2 15.Tf1 Df3 en zwart lijkt toch beter te staan (gezonde pluspion op de h-lijn); 9.Dc2 Dh4 10.Tg3 (10.Tg2? Pxc3 11.Pxc3 Lxg2 ) ) 9...Dh4 10.Tf1 Dxh2 ]

7.0-0 d5
droge commentaar witspeler na de partij: "dat was ook nodig"

8.a3 Le7!?
was volgens Yves niet nodig en/of niet goed maar bij de voorbereiding had de zwartspeler een aantal partijen gevonden waar deze zet telkens gespeeld werd als er niks tegenover een ruil op c3 stond en dat was er nu niet (vb als Pe2 terugslaat heeft zwart zonder compensatie een loper voor een paard gegeven

9.cxd5
brengt wel de zwarte loper op b7 in het spel, maar zwart dreigde sowieso met c5 het centrum op te blazen

9...Pxd5 10.e4?!
wit blijft nu minmaal met een slechtere pionnenstelling achter

10...Pxc3 11.Pxc3?
geeft een pion op zonder voldoende compensatie [11.bxc3 de witte pionnen op de damevleugel staan niet echt denderend: ge-isoldeerde pion op de a-lijn en een ongedekte achtergebleven pion op c3]

11...Dxd4
wint niet alleen een pion, maar vernietigt in een moeite door ook het witte pionnencentrum

12.Lf4
met de dreiging Pb5, Pxc7 en Pxa8 maar de vraag is of dat wel een dreiging is...

12...c6
plat maar houdt het witte paard wel buiten [met de dreiging Pb5, Pxc7 en Pxa8 maar de vraag is of dat wel een dreiging is... 12...Td8 13.Lc2 (13.Pb5 Dxd3 14.Lxc7 Td7 en zwart blijft materiaal voor, vb: 15.Lxb8 Dxb5 16.De1 Txb8 ) 13...e5 14.Le3 (14.Dxd4 exd4 15.Pb5 d3 16.Lb3 Ld6 17.Pxd6 cxd6 18.Lc4 d5 19.Lxd3 dxe4 ) 14...Dd7 ]

13.Le3 Dd7
niet naar d8 omdat zwart daar een toren wil krijgen

14.De2 Td8 15.Tad1 Dc8
zit iets meer venijn in dan enkel wegspelen van de dame van een potentieel gevaarlijke open lijn...

16.e5 La6!
de pointe van Dc8: met een pion voor wil zwart alles afruilen wat niet te heet of te zwaar is om vervolgens het eindspel "even" te winnen. De witte loper op d3 gaat er in ieder geval af (kan niet weg van de diagonaal a6-f1 omdat daarachter de dame en toren nog staan)

17.f4?!
parkeert pion op zelfde kleur als de, spoedig, enig overgebleven loper

17...Lxd3 18.Txd3 Txd3
voert rigoureus de afruilstrategie door

19.Dxd3 Pa6
op weg naar veld d5 waar het paard zo'n beetje onaantastbaar staat

20.Pe4
met dreiging naar d6 te gaan

20...Pc7 21.Tf3
waarschijnlijk de pointe van f4: de toren kan nu vrijelijk bewegen op de derde rij, voor de eigen pionnen [21.Pd6?! minder goed 21...Lxd6 22.exd6 Pd5 en de witte pion op d6 valt vroeg of laat waarna wit twee pionnen achterstaat]

21...Pd5 22.Lc1
misschien wat al te braaf want zwart had eigenlijk niet de bedoeling om dat stuk meteen te slaan: Pd5 is in deze stelling veel sterker dan Le3 die door de eigen pionnen wordt ingesloten [22.Th3!? waarschijnlijk beter om de aanval meteen in te zetten: er dreigt o.a. 22...Pxe3 23.Txh7 (23.Pf6+ gxf6 24.Dxh7+ Kf8 25.Dh8# ; 23.Dxe3!? maakt weinig verschil met Txe3 omdat in beide gevallen de dubbele aanval D+T op h7 even weg is) 23...Kxh7 (23...Pf5 24.Dh3 Ph6 en zwart kan zich redden) 24.Pf6+ Kh8 (24...Kh6 25.Dh7# ) 25.Dh7# ]

22...Dc7
doet een aantal dingen: maakt plaats om Td8 te spelen (bezetten open lijn), verdedigt d6 zodat na Pd6 meteen een pion gewonnen kan worden na slaan Lxd6 en Dxd6 en houdt druk op e5 zodat de witte f-pion even niet kan opgespeeld worden

23.Th3
komtie: nu is de aanval wel sterker dan in de varianten met Pxe3 omdat o.a. het zwarte paard niet op tijd de koningsvleugel kan gaan verdedigen

23...g6
eenvoudig maar wel nodig: in geval van nood kan zwart nu Kg7 en Th8 spelen om h7 te verdedigen, terwijl de diagonaal d3-h7 onderbroken wordt door de pionnenketen

24.Tf3
[eenvoudig maar wel nodig: in geval van nood kan zwart nu Kg7 en Th8 spelen om h7 te verdedigen, terwijl de diagonaal d3-h7 onderbroken wordt door de pionnenketen 24.Th6!? Kg7 25.Dh3 Th8 en wit komt er niet door 26.Pg5 Lxg5 27.fxg5 en zelfs als wit nu de dame op f6 zou krijgen, dan nog kan de dame geen mat geven op g7 omdat de zwarte koning gewoon naar g8 gaat (de witte loper wordt door de eigen pionnen gehinderd om mee te helpen aan de aavanl); eenvoudig maar wel nodig: in geval van nood kan zwart nu Kg7 en Th8 spelen om h7 te verdedigen, terwijl de diagonaal d3-h7 onderbroken wordt door de pionnenketen 24.g4 wat omslachtiger maar met de bedoeling na Tf3 (of Tg3) later ook de h-pion op te spelen en zo een stormloop op de koningsstelling uit te voeren]

24...Td8
met onmiddellijke dreiging Pxf4

25.Dc2 c5
zwarte plan is om de pionnenmeerderheid op de damevleugel uit te buiten

26.Le3 Pxe3
nu gaat de loper er wel af want zwart wil de eigen pionnen opspelen en dan zou de loper ook meer ruimte krijgen

27.Txe3 c4
eerste fase is alle pionnen op witte velden te krijgen zodat de loper vrij spel heeft

28.Tc3 b5 29.a4
[29.b4? zou zwart al meteen een gedekte vrijpion geven]

29...a6 30.Kf1
om tussenschaakjes op de diagonaal a7-g1 te vermijden

30...Td4
zwart begint de druk op te voeren

31.axb5 axb5 32.Te3 Dc6
veld f5 is veel te sterk gedekt om bang te hoeven zijn voor f4-f5 en nu begin wit in de problemen te komen om nog goede zetten te vinden: speelt het paard, dan valt pion f4 met schaak, zowel dame als toren hangen aan de verdiging van Pe4 vast

33.Kf2
brengt de koning weer op de "gevaarlijke" diagonaal

33...Kg7
om tussenschaak Pf6+ tegen te gaan

34.g3
verdedigt pion f4 zodat Pe4 nu wel kan spelen, nadeel is dat de witte koiningsstelling nogal open komt

34...Dd5
als Pe4 nu speelt, dan komt Td2+ met damewinst

35.Te2
haalt tussenschaak eruit [als Pe4 nu speelt, dan komt Td2+ met damewinst 35.Pc3? Td2+ 36.Te2 Txc2 37.Pxd5 Txe2+ 38.Kxe2 exd5 en game over voor wit]

35...Lc5
bedoeling van zwart is Pxc5 uit te lokken (afruilstrategie)

36.Kf3
gaat terecht niet op de ruil in

36...Td3+ 37.Kg4 h5+ 38.Kh3 Te3
forceert stukkenruil terwijl de witte koning naar de rand van het bord gegaan is

39.Pf6
nu blijkt belang van tussenschaak met Kg7 uit de weg gegaan te zijn

39...Txe2
!

40.Dxe2
[40.Pxd5 Txc2 41.Pc3 en wit blijft een toren achter]

40...Dd3 41.De4!
[41.Pxh5+? gxh5 42.Dxh5 Df1+ 43.Kh4 Le7+ 44.Kg4 De2+ 45.Kh3 Dxh5+ is ook niet denderend voor wit]

41...Dxe4
[41...Df1+!? 42.Kh4 Le7 en de witte dame kan ongehinderd spelen]

42.Pxe4 Ld4?
te snel: beter was op de diagonaal a3-f8 te blijven om eventueel het paard te slaan op d6

43.Pd6! Lxb2 44.Pxb5 c3??
geeft finaal alle winstkansen uit handen [44...f6!? Lb2 bestrijkt velden a3 en d4 zodat het paad niet naar daar kan spelen om vervolgens naar c2 te huppelen waar het de c-pion blokkeert en niet meer door de loper verjaagd kan worden 45.exf6+ (Lb2 bestrijkt velden a3 en d4 zodat het paad niet naar daar kan spelen om vervolgens naar c2 te huppelen waar het de c-pion blokkeert en niet meer door de loper verjaagd kan worden 45.Pd6? fout: het paard moet de c-pion op c2 kunnen tegenhouden en zal daar nu te laat voor zijn 45...c3 46.Pe8+ Kf7 47.Pxf6 c2 en promoveert) 45...Kxf6 46.Kh4 c3 47.Pd4 e5 48.fxe5+ Kxe5 49.Pc2 Lc1 om te beletten dat de witte koning via g5 binnendringt: in deze stelling kan de zwarte koning wel op tijd bij de c-pion geraken om die te helpen promoveren (dan wel het witte paard te slaan) en het enige probleem is om daarbij nog minimaal 1 pion over te houden want als wit er ondertussen in zou slagen om beide zwarte pionnen te nmen of te ruilen, dan strandt zwart op remise wegens geen mat potentieel meer]

45.Pd4!!
stop de c-pion finaal

45...La3
halfweg met de bedoeling via c5 naar g1 of f2 te gaan om alsnog een pion te snoepen terwijl wit vasthangt aan de blokkage van c3

46.Kg2 Kf8
[46...Lc5!? jaagt in ieder geval het paard naar c2 waar het redelijk uit de weg staat (kan bv. geen tussenschaakjes geven) maar is uiteindelijk niet gespeeld omdat zwart achter het bord niet voldoende tegenspel zag 47.Pc2 f6 48.Kf3 (48.exf6+ Kxf6 49.Kf3 g5 50.fxg5+ Kxg5 51.Pe1 Lg1 52.h3 Ld4 53.g4 hxg4+ 54.hxg4 e5 55.Kg3 e4 56.Pc2 Lc5 57.Pe1 e3 58.Kf3 Ld4 59.Ke4 Lb6 60.Kf3 Lc5 61.Pc2 La7 62.Pxe3 Lxe3 63.Kxe3 c2 64.Kd2 Kxg4 65.Kxc2 ) 48...g5 49.Ke4 Lg1 50.h3 Lh2 51.Kf3 gxf4 52.gxf4 fxe5 53.fxe5 Lxe5 wint voor zwart]

47.Kf3 Ke8 48.Ke2 Kd7 49.Kd3 Lb2 50.h3 Ke7 51.Pb5 f5
[51...f6!? maakt niet veel verschil 52.Pxc3 Lxc3 53.Kxc3 fxe5 54.fxe5 g5 55.Kd3 Kd7 met gelijk spel]

52.Pd4
het paard maakt het leven lastig voor zwart: de koning is nu gebonden aan verdediging van e6

52...Kd7 53.Pf3 Ke7 54.Pg5 La1
zwart hoeft niet met de koning te spelen

55.Ph7 Lb2 56.Kc2 La1 57.Pf6 Lb2 58.g4 hxg4 59.hxg4 La1 60.gxf5 gxf5 61.Ph5
en remise overeengekomen 1/2-1/2